تماس با ما


ساعت کاري گروه نرم افزاري کاميشا شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل از ساعت 11 الي 1۳ 
 

   
گفتگوي آنلاين با کارشناس فروش  
  ارسال ايميل به بخش فروش
 براي اينکار از قسمت پايين سمت
راست , گفتگوي آنلاين اقدام کنيد
  غير از ساعات کاري در اولين
فرصت پاسخ داده مي شود


| نکته: دريافت قفل و خدمات پشتيباني فقط از طريق اين لينک انجام مي پذيرد

 

 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018