( لیست مشتریان نرم افزار های کامیشا )
 
مشتریان زیر نرم افزار  نرم افزار مدیریت کتابخانه و کتابداری   کامیشا را انتخاب کرده اند.

حوزه علمیه (2)دانشگاه ها (7)سازمان ها و اداره جات (6)سفارتخانه ها (2)مدارس (16)مراکز آموزشی و پژوهشی (6)مراکز درمانی (3)موسسات و مجتمع های آموزشی (5)کانون ها و مساجد (15)کتابخانه شخصی (216)کتابخانه عمومی (3)
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018