( لیست مشتریان نرم افزار های کامیشا )
 
مشتریان زیر نرم افزار  حسابداری   کامیشا را انتخاب کرده اند.

مراکز آموزشی (19)اداره جات (13)مراکز فرهنگی (6)انتشارات (15)مراکز درمانی (12)بیمه ها (4)شخصی (3736)شرکت (444)موسسات (15)نمایندگی ها (8)تعاونی ها (5)اماکن مذهبی (6)کانون (6)رستوران (6)فروشگاه (277)مشاغل آزاد و کارخانجات (655)
 

لینک های مرتبط:

چاپ چک, دبیرخانه, نرم افزار اتوماسیون, نرم افزار اتوماسیون اداری, اتوماسیون اداری, دبیرخانه و بایگانی, بایگانی, فرم ساز, نرم افزار بایگانی, اتوماسیون, کارتابل, نرم افزار دبیرخانه و بایگانی, نرم افزار دبیرخانه, برنامه رایگان دبیرخانه, نرم افزار رایگان دبیرخانه, نرم افزار رایگان بایگانی, نرم افزار بایگانی رایگان, نرم افزار دبیرخانه رایگان, برنامه دبیرخانه رایگان, برنامه بایگانی رایگان, نرم افزار اتوماسیون, برنامه بایگانی, برنامه دبیرخانه, نرم افزار اتوماسیون رایگان, چک نگار, نرم افزار رایگان اتوماسیون, 


Kamisha Soft Group- 2006 -2018