هزینه های نصب و پیاده سازی نرم افزار دبیرخانه, بایگانی و اتوماسیون کامیشا

ردیف  شرح قیمت
1 اضافه شدن هر شرکت یا سازمان در سیستم (ویژه مجموعه های چند شرکتی) رایگان
2   مجموعه کامل10 ساعت فیلم راهنمای آموزشی  رایگان 
3   پشتیبانی آنلاین و ریموت به تشخیص بخش پشتیبانی طی مدت دو ماهه پشتیبانی رایگان 
4 خرید کاربر اضافی به ازای هر سیستم تحت شبکه 250/000 تومان
 5  خرید کاربر نامحدود تحت شبکه داخلی 5/000/000 تومان 
 
5 ثبت اطلاعات تا حجم 4 گیگ پس از نصب اتوماتیک رایگان
6 نامحدود سازی حجم اطلاعات توسط بخش فنی 300/000  تا 2/000/000 تومان

9 نصب برنامه تحت شبکه داخلی طبق فیلم های راهنما رایگان
10 نصب برنامه تحت شبکه داخلی توسط بخش فنی به ازای هر کلاینت 500/000 تومان
11   نصب برنامه تحت شبکه در ویندوز 10و ویندوز سرور و ... به ازای هرکلاینت 500/000 تومان 
 
 12  نصب و راه اندازی  برنامه تحت وب نصب تحت وب : 3/000/000
+ هر کاربر:
 250/000 تومان
13 نصب برنامه تحت وب با کاربر نامحدود توسط بخش فنی 5/000/000 تومان
 
14 نصب برنامه تحت شبکه از طریق آی پی استاتیک توسط بخش فنی شروع از  300/000 تومان
 
15 نصب، راه اندازی و آموزش سیستم بصورت حضوری به ازای هر روز کاری 1/000/000 تومان
16 نصب، راه اندازی و آموزش سیستم بصورت ریموت و تلفن به ازای هر روز کاری  600/000 تومان
 
17 شخصی سازی برنامه و تغییرات در برنامه نویسی برنامه به ازای هر روز 1/500/000 تومان
 
18 طراحی فرم جدید از طریق فرم ساز جهت تبدیل فرم های کاغذی به ازای هر فرم از 200 هزار تا 3 میلیون تومان
19 ویرایش فرم های پیش فرض موجود در برنامه به دلخواه کاربر به ازای هر فرم از 200 هزار تا 3 میلیون تومان 
 
20 دسترسی به فایل های بروزرسانی برنامه درصورت ارائه کامیشا, طی مدت دو ماهه پشتیبانی رایگان
21 دسترسی به فایل های بروزرسانی برنامه درصورت ارائه کامیشا بعد از مدت پشتیبانی رایگان
طبق هزینه های روز
                                               


 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018