آشنایی کلی با نرم افزار چاپ چک کامیشا

 در این فیلم بصورت کلی با نرم افزار چاپ چک کامیشا آشنا شده و ویژگی های قدرتمند آن معرفی می شود.


چاپگرهای لیزری سازگار با چک نگار کامیشا

 


در این فیلم با پرینتر های لیزری سازگار با نرم افزار چک نگار صیاد کامیشا آشنا می شوید.


چاپگر PR90 Plus مخصوص چاپ چک کامیشا

 


در این فیلم با پرینتر حرفه ای و بانکی و سوزنی PR90 Plus  که کاملا سازگار با نرم افزار چاپ چک کامیشا است آشنا می شوید.


نمونه چک صیاد چاپ شده با پرینتر PR90 با برنامه چاپ چک کامیشا

 


در این فیلم یک نمونه چک صیاد چاپ شده را خواهید دید که با پرینتر چاپ چک PR90 Plus در برنامه چک چاپ کامیشا چاپ شده است.

 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018