شماره حساب ها

نام صاحب حساب
 نام بانک
 شماره کارت
 شماره حساب
 مریم ابراهیمی خواه
 ملت 6104-3375-8573-4757 208786179
شماره شبا IR89  0120  0100  0000  0208  7861  79
 
شما مشتریان عزیز می توانید مبالغ واریزی خود را به شماره حساب های فوق واریز نمایید سپس از طریق لینک زیر فیش واریزی خود را ثبت نمایید، تا اقدامات لازم توسط بخش فروش انجام گردد.

ثبت فیش واریزی


 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018