تغییرات جدید در نرم افزار بایگانی و دبیرخانه, نرم افزار اتوماسیون کامیشا

آخرین نسخه:  2019 در4 سطح مختلف 


مقایسه نسخه های دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون کامیشا

به نام خدا
کاربر گرامی  سلام:

نام نسخه: 2018.1 دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون - ویرایش April  
تاریخ انتشار این نسخه  :97.01.21

آپدیت انجام شده:
" افزوده شدن امکان اسکن گروهی و فوق العاده سریع اسناد به برنامه
* امکان چرخاندن, وارونه کردن و زوم تصاویر اسکن شده قبل از ذخیره
* یکی شدن امکان اسکن تکی و گروهی برای سرعت بیشتر
* رفع هنگ کردن برنامه درصورت تغییرات در تنظبمات ویندوز
* افزده شدن امکان تغییر کاربر , پشتیبان گبری و خروج با کلیک روی تصویر کاربر در نوار ابزار
* رفع تعدادی از باگ های گزارش شده در بخش های مختلف
 
-----------------------------------------------------------
نام نسخه: 2018 دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون (برنامه جدید و منحصر به فرد)
تعداد سطح : 4سطح ( پایه - متوسط - پیشرفته- حرفه ای )
تاریخ انتشار این نسخه  : 95/09/17

تغییرات انجام شده:
" مدیریت کامل پوشه ها, تعریف پوشه ها و زیرشاخه ها (نرم افزار کارتابل و دبیرخانه و بایگانی کامیشا) :
* ثبت تعداد نامحدود پوشه و زیرشاخه,تعیین نوع آیکن,کد پوشه و نام پوشه
* طراحی فرم دلخواه (نرم افزار فرم ساز)
* تعیین 99 آیتم طبق نیاز,ترتیب چینش آیتم ها
* امکان کپی کردن آیتم های فرم از سایر فرم ها در بخش طراحی فرم ورود اطلاعات
* تنظیم گروهی و سریع آیتم ها در بخش طراحی فرم ورود اطلاعات
* دریافت اطلاعات اسناد از سایر برنامه ها
* تنظیمات هشدارها هنگام ثبت اطلاعات
* تنظیمات اندازه,رنگ و ... فرم و ترتیب جابه جایی بین آیتم ها با استفاده از دکمه TAB
* قابلیت اتصال به دفتر تلفن و لیست آرشیو
* امکان تعریف الگوی اندیکاتور برای ایجاد و ثبت خودکار شماره اندیکاتور هنگام ثبت اسناد
* ثبت فایل ورد برای سند و تایپ در محیط ورد و انتقال فایل ورد به خارج از برنامه
* ثبت انواع ضمیمه ها برای سند,تعریف گروه ضمیمه,چاپ و انتقال ضمیمه به خارج از برنامه
* ثبت فرم های ضمیمه برای هر سند به همراه طراحی دلخواه و ثبت آیتم های مورد نیاز
* ثبت آرشیو اطلاعات جهت تایپ سریع برای هر پوشه به طور مجزا به همراه گروه بندی آرشیو
* تعریف الگو, افزودن آیتم ها و فراخوانی آیتم ها به صورت خودکار در هنگام ثبت سند جدید
* انتخاب الگو از فايل ورد موجود شما در خارج از برنامه
* تعیین نوع نمایش اطلاعات ثبت شده در فرم ( تعیین نمایش تعداد ردیف آخر ثبت شده)
* موتور جستجو قدرتمند بر اساس یک آیتم,دو آیتم,سه آیتم و چهار آیتم به صورت همزمان
* قابلیت جستجوی سند بین همه سال های کاری بین تغییر سال کاری برنامه
* طراحی و چاپ گزارشات دلخواه در قسمت لیست اسناد ثبت شده
* طراحی و چاپ گزارش در محیط ورد
* ارسال اطلاعات به فایل اکسل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" دفتر تلفن هوشمند ویژه نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون (نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون کامیشا) :
* دفتر تلفن هوشمند و اختصاصی قابل دسترسی و فراخوانی برای همه پوشه ها
* قابلیت گروه بندی و تعریف زیرشاخه برای دفتر تلفن
* طراحی فرم دلخواه و ثبت آیتم های مورد نیاز برای اطلاعات دفتر تلفن
* تنظیمات هشدارها هنگام ثبت اطلاعات
تنظیمات اندازه,رنگ و ... فرم و ترتیب جابه جایی بین آیتم ها با استفاده از دکمه TAB
* جستجوی پیشرفته بر اساس همه آیتم های ثبت شده
* چاپ لیست, طراحی و چاپ گزارش های دلخواه در قسمت دفتر تلفن هوشمند

* ارسال اطلاعات جدول دفتر تلفن به فایل اکسل
* ارسال پیامک به شماره دلخواه و ردیف انتخاب شده در دفتر تلفن
* دریافت اطلاعات از سایر برنامه ها
* تنظیمات هشدارها برای خالی یا تکراری بودن شماره تلفن و سایر اطلاعات
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" تعریف چارت سازمانی ویژه نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون (نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون کامیشا) :
* تعریف سازمان,اداره,ساختار اداری و ...
* تعریف شاخه اصلی و زیر شاخه به تعداد نامحدود
* طراحی و تنظیمات دلخواه فرم ورود اطلاعات
* ثبت آیتم های مورد نیاز و دلخواه برای فرم ورود اطلاعات
* افزودن کارمند و عضو به تعداد نامحدود
* اختصاص عکس و رمز دلخواه به هر کاربر
* تعیین سطح دسترسی به برنامه برای هر کاربر به طور مجزا
* تعیین سطح دسترسی به پوشه ها برای هر کاربر به طور مجزا
* تعیین کاربران همکار
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" بخش کارتابل و اتوماسیون اداری و گردش اداری نامه (نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون کامیشا) :
" بخش کارتابل (نامه های وارده):

* مدیریت پوشه ها و دسته بندی نامه های دریافتی در پوشه های دلخواه
* ارجاع نامه دریافتی به کاربران همکار
* انتخاب متن ارجاع از پیش نویس و مدیریت پیش نویس ها
* افزودن ضمیمه به نامه از ویندوز و خارج از برنامه
* افزودن ضمیمه به نامه از اسناد ثبتی و موجود داخل برنامه و مشاهده کامل جزئیات
* چاپ متن نامه همراه با پیش نمایش قبل از چاپ نهایی
* تعیین وضعیت نامه دریافتی (در حال بررسی,بسته شد,بایگانی شد)
* ارسال پیامک به موبایل کاربر دریافت کننده نامه,تغییر فیلد شماره موبایل کاربر
* تنظیمات نمایش نامه ها بر اساس وضعیت نامه
* بررسی خودکار تغییرات نامه های دریافتی,تنظیم فاصله بررسی خودکار
* تنظیم هشدار صوتی پیام جدید
* جستجوی نامه های وارده بر اساس وضعیت و تاریخ دریافت
* طراحی و چاپ دلخواه گزارش نامه های وارده
* ارسال اطلاعات نامه های وارده به صورت اکسل
" بخش ارسال نامه (نامه های صادره)
* ثبت پیش نویس جدید
* تعیین گیرندگان نامه, نوع نامه و نوع ارسال (زماندار, عادی)
* افزودن ضمیمه به پیش نویس از ویندوز و خارج از برنامه
* افزودن ضمیمه از اسناد موجود داخل برنامه
* لیست پیش نویس ها همراه با نمایش جزئیات و امکان ویرایش و ارسال
* مدیریت پوشه های پیش نویس نامه های ارسالی
* جستجوی پیش نویس ها بر اساس وضعیت و تاریخ
* طراحی و چاپ گزارشات دلخواه پیش نویس ها
* ارسال اطلاعات پیش نویس ها به فایل اکسل
* پاسخ به نامه ارسالی خودمان
* مدیریت پوشه های نامه های ارسالی (صادره)
* تنظیمات نمایش نامه ها بر اساس وضعیت نامه
* بررسی خودکار تغییرات نامه های دریافتی,تنظیم فاصله بررسی خودکار
* تنظیم هشدار صوتی پیام جدید
* جستجوی نامه های ارسالی بر اساس وضعیت و تاریخ
* طراحی و چاپ گزارشات دلخواه نامه های ارسالی
* ارسال اطلاعات نامه های ارسالی به صورت اکسل
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" گزارشات و نمودارهای نرم افزار دبیرخانه و بایگانی اتوماسیون (نرم افزار اتوماسیون و دبیرخانه و بایگانی کامیشا) :
* جستجو و چاپ گزارش همه اسناد ثبت شده

* جستجوی اسناد بر اساس همه آیتم های ثبت شده
* جستجو اسناد بین همه سال های کاری
* طراحی و چاپ گزارشات دلخواه
* ارسال اطلاعات به صورت اکسل
* نمودار اسناد ثبت شده بین دو تاریخ دلخواه
* نمودار اسناد ثبت شده به تفکیک ماه
* چاپ و ذخیره تصویر نمودارها
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" سایر امکانات نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون,کارتابل و فرم ساز :
* قابلیت پشتیبانی از 13 زبان زنده دنیا
* تعیین سال کاری و زبان نرم افزار هنگام ورود به برنامه
* دارای قفل سخت افزاری و یکسال پشتیبانی رایگان

* دفتر یادآوری و قرار ملاقات ها -چاپ روی پاکت نامه و کارت تبلیغاتی
* تعیین آرم شرکت برای چاپ در قسمت های مختلف
* تنظیمات ارسال پیامک اینترنتی به اعضا
* دارای پایگاه داده اس کیو ال سرور SQL
* پشتیبان گیری کامل از اطلاعات
* بهینه سازی بانک اطلاعاتی برنامه
* ساید بار کردن برنامه و دسترسی آسان به کل منوها

---------------------------------------------------------------------------------
نام نسخه: 2014.1 دبیرخانه و بایگانی
تعداد سطح : 3 سطح ( پایه - متوسط - پیشرفته )
تاریخ انتشار این نسخه  : 95/12/01

تغییرات انجام شده:
ادغام سطوح و افزایش امکانات هر سطح جهت راحتی مشتری

---------------------------------------------------------------------------------
نام نسخه: 2014 دبیرخانه و بایگانی
تعداد سطح : 5 سطح ( پایه - متوسط - پیشرفته - حرفه ای - سازمانی )
تاریخ انتشار این نسخه  : 93/08/10

امکانات اضافه شده:
1-ذخیره فایل های پشتیبانی با فرمت جدید d14 جهت جلوگیری از تداخل با نسخه های قبلی
2-تغییر صفحه لاگ این نرم افزار و به روز شدن آن
3- سازگاری با ویندوز 8.1
4- امکان خرید افزونه  و افزودن امکانات غیرفعال به برنامه  فعلی هر کاربر
5- افزوده شدن همه آپدیت های نسخه 2011 که از سال  90 به برنامه اضافه شده است
بدون نیاز به سی دی جداگانه و بصورت پیش فرض

اشکالات برطرف شده:
1-  با ادغام شدن فایل های آپدیت نیاز به سی دی دوم برطرف شد.
2-برنامه مستقیما و بعد از نصب پس از اتصال قفل سخت افزاری شروع بکار می کند.
3-برطرف شدن خطا بعد از  بستن برنامه .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ انتشار این نسخه  : 1390/01/18
در این نسخه بیش از 100 نوع امکانات به برنامه افزوده شده است که لیست
مهمترین آنها در قسمت زیر موجود است.

 امکانات اضافه شده:
         بخش نامه های وارده:
1-امکان  تعریف گروه در قسمت آرشیو اطلاعات نامه های وارده
2-جدا شدن آرشیو اطلاعات بخش نامه های وارده
3-امکان افزودن عنوان جدید به آرشیو اطلاعات فقط با یک کلیک
4-امکان جستجوی آنی در آیتم های نامه های وارده هنگام تایپ بصورت خودکار
5-امکان تعریف الگو  و افزایش خودکار شماره در شماره اندیکاتور
6-امکان انتخاب نامه  در قسمت عطف به و درج خودکار شماره سیستم و اندیکاتور آن
7-امکان چاپ لیست نامه ها هنگام ثبت اطلاعات نامه های وارده
8-امکان چاپ نامه های وارده و ارجاعات آن در یک برگه
9-امکان چاپ گزارش های دلخواه به هر نحوی که دوست دارید
10-امکان فعال سازی هشدار ها برای آیتم هایی که ننوشته ایم
11-امکان تعیین نوع جستجو  و افزودن آیتم ها هنگام تایپ
12-امکان ثبت و تعیین مهلت پاسخ دهی به نامه های وارده
13-امکان افزودن ضمیمه به تعداد دلخواه با قالب کاملا متفاوت
14-امکان اسکن مستقیم نامه و ضمایم  به هر تعداد
15-امکان چرخانیدن تصاویر ضمیمه به هر جهت که دوست داریم
16-امکان چاپ تصاویر ضمیمه نامه ها
17-امکان ذخیره ضمایم در مسیر دلخواه به خارج از برنامه
18-امکان تعریف آرشیو اطلاعات در قسمت ارجاعات
19-امکان جستجوی نامه های وارده در هنگام ثبت تا چهار آیتم
20-امکان ثبت سازمان کاری و سال کاری در  هر نامه وارده
21-امکان ثبت آرشیو اطلاعات نامه های وارده از منوی اصلی برنامه
22-امکان جستجوی نامه ها بر اساس همه آیتم های نامه
23-امکان جستجوی نامه های وارده بطور همزمان در 4 آیتم
24-امکان انتقال لیست نامه های وارده بصورت فایل اکسل
25-امکان تغییر اندازه  ستون های نمایش اطلاعات در نامه های وارده
26-امکان تغییر مکان عناوین ستون ها در نامه های وارده
27-ذخیره خودکار تنظیمات جدول نمایش اطلاعات نامه های وارده
28-امکان چاپ لیست نامه های در هنگام جستجو  همراه با لیست ضمایم
29-امکان چاپ لیست نامه های بخش جستجو بصورت دلخواه
30-سیستم قدرتمند طراحی گزارشات به  نامه های وارده  با امکانات بی نظیر
31-امکان جستجو و مشخص نمودن لیست نامه ها بر اساس تاریخ مهلت  پاسخ دهی
32-امکان چاپ لیست نامه ها بر اساس تا ریخ مهلت دهی

         بخش نامه های صادره:
1-امکان  تعریف گروه در قسمت آرشیو اطلاعات نامه های صادره
2-جدا شدن آرشیو اطلاعات بخش نامه های صادره
3-امکان افزودن عنوان جدید به آرشیو اطلاعات فقط با یک کلیک
4-امکان جستجوی آنی در آیتم های نامه های صادره هنگام تایپ بصورت خودکار
5-امکان تعریف الگو  و افزایش خودکار شماره در شماره اندیکاتور
6-امکان انتخاب نامه  در قسمت عطف به و درج خودکار شماره سیستم و اندیکاتور آن
7-امکان چاپ لیست نامه ها هنگام ثبت اطلاعات نامه های صادره
8-امکان وارد نمودن اطلاعات بطور مستقیم در نامه تایپ شده در ورد
9-امکان ذخیره نامه تایپ شده به عنوان الگوی جدید
10-امکان ذخیره نامه ورد در محیط خارج از برنامه
11-امکان چاپ گزارش های دلخواه به هر نحوی که دوست دارید
12-امکان فعال سازی هشدار ها برای آیتم هایی که ننوشته ایم
13-امکان تعیین نوع جستجو  و افزودن آیتم ها هنگام تایپ
14-امکان افزودن ضمیمه به تعداد دلخواه با قالب کاملا متفاوت
15-امکان اسکن مستقیم نامه و ضمایم  به هر تعداد
16-امکان چرخاندن تصاویر ضمیمه به هر جهت که دوست داریم
17-امکان چاپ تصاویر ضمیمه نامه ها
18-امکان ذخیره ضمایم در مسیر دلخواه به خارج از برنامه
19-امکان جستجوی نامه های وارده در هنگام ثبت تا چهار آیتم
20-امکان ثبت سازمان کاری و سال کاری در  هر نامه صادره
21-امکان ثبت آرشیو اطلاعات نامه های وارده از منوی اصلی برنامه
22-امکان جستجوی نامه ها بر اساس همه آیتم های نامه
23-امکان جستجوی نامه های صادره بطور همزمان در 4 آیتم
24-امکان انتقال لیست نامه های وارده بصورت فایل اکسل
25-امکان تغییر اندازه  ستون های نمایش اطلاعات در نامه های صادره
26-امکان تغییر مکان عناوین ستون ها در نامه های صادره
27-ذخیره خودکار تنظیمات جدول نمایش اطلاعات نامه های صادره
28-امکان چاپ لیست نامه های در هنگام جستجو 
29-امکان چاپ لیست نامه های بخش جستجو بصورت دلخواه
30-سیستم قدرتمند طراحی گزارشات به  نامه های صادره با امکانات بی نظیر
31-امکان جستجو و مشخص نمودن لیست نامه ها بر اساس تاریخ مهلت  پاسخ دهی
32-امکان چاپ لیست نامه ها بر اساس تا ریخ مهلت دهی
33-امکان جستجوی کلمات داخل فایل ورد بصورت خیلی سریع 
34-امکان چاپ لیست فایل های ورد پیدا شده
35-امکان نمایش فایل ورد بصورت مستقیم هنگام جستجو

         بخش الگو های نامه:
1-امکان افزودن آیتم های ذخیره شده به الگو  و داخل ورد جهت راحتی کار
2-امکان ذخیره الگوی نامه در درایو دیگر
3-امکان دریافت الگو از فایل های موجود و دلخواه
4 و ...
         بخش کارمندان:
1-امکان  تعریف لیست کارمندان به همراه میزان حقوق و دستمزد ساعتی آنها
2-امکان تعریف اضافه کاری و کم کاری کارمندان
3-امکان ثبت مبالغ پرداختی به کارمندان
4-امکان ثبت کسورات فیش حقوقی مثل حق بیمه – اقساط وام  و...
 5-امکات ثبت مبالغ پرداختی به کارمند مثل ایاب وذهاب و ...
6-امکان صدور و چاپ فیش حقوقی به کارمند
7 و...
         بخش تعریف سازمان:
1-امکان  تعریف  سازمان و یا شرکت کاری به برنامه
2-امکان انتخاب سال کاری به برنامه
3-امکان انتخاب سازمان پیش فرض کاری برنامه
4-امکان ثبت نامه های وارده و صادره به تفکیک سال کاری و نام سازمان
5 و ...
         بخش امکانات:
1-امکان  پشتیبانگیری همه اطلاعات بصورت فایل زیپ و فشرده
2-امکان ثبت عکس کاربر
3-امکان تعیین سطح دسترسی هر کارمندان بطور جداگانه
4-امکان تبدیل اطلاعات نسخه 4 به 2011 بطور خودکار
       
        سایر امکانات :
1-نوار ابزاری جدید با امکانات عالی 
2-متن کامل قرآن کریم 
3-دارای 3 ترجمه از قرآن کریم
4-ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط
5-امکان تغییر تصاویر پس زمینه
6-دارای دائره المعارف عمومی ، نکات خواندنی و ...
7-امکان تغییر نوع پوسته
 8-امکان افزودن تصویر به هر کاربر
9-پخش موزیک
10-پخش اذان به افق هر شهر
11-آموزش برنامه به صورت تصویری
12-تقویم روز همراه با مناسبت ها
13-امکان تنظیم ساعت و تاریخ از داخل برنامه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ انتشار این نسخه  : 88/02/28
    امکانات اضافه شده
36-قوی تر شدن امکان جستجو
37-امکان ایجاد خودکار نامه صادره و وارده جدید
38-امکان نصب برنام در شبکه از طریق منوی امکانات
39-امکان نمایش نامه هاای قبلی و بعدی هنگام تایپ نامه
40-امکان جستجوی نامه هنگام تایپ نامه ها
41-بزرگ تر شدن فرم های مختلف برنامه جهت سهولت کار
42-اصلاح فرم بایگانی
43-امکان مشاهده همزمان ضمیمه ی نامه های وارده در بایگانی
44-فرستنده ها و گیرنده ها در آرشیو اطلاعات از یکدیگر جدا شدند

    اشکالات برطرف شده:

1-اشکال موجود در اصلاح نامه ها در بایگانی برطرف شد
2-اشکال موجود برای نصب برنامه در محیط شبکه برطرف شد
3-فایل های ضمیمه در این نسخه  در محیط شبکه بر روی سرور ذخیره می شوند
4-اشکال موجود در کلید های میانبر صفحه اصلی برنامه رفع شد
5- قفل شدن برنامه هنگام چاپ نامه در نامه های وارده و صادره اصلاح شد
6-اصلاح کلید های میانبر در بعضی از صفحات 

در پایان از کاربران گرامی که ما را از نظرات خود بهره مند نمودن خصوصا آقای
خدایی مهر(نمایندگی محترم پخش محصولا ت شرکت در تبریز) کمال تشکر را داریم.
و از شما درخواست داریم تا نظرات و اشکالات و پیشنهادات خود را درمورد برنامه
در تالار گفتگوی سایت گروه نرم افزاری کامیشا بنویسید.

www.kamishasoft.irصفحه اصلی دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون کامیشا
 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018