اگر بدنبال سامانه پیامک مطمئن میگردید ...... سامانه پیامک و پیام اورانوس بهترین گزینه شماست.
با سامانه پیامک و پیام اورانوس آسوده خاطر تبلیغ کنید...
لذت سرعت ارسال پیامک را با ما تجربه کنید...


بازدید رایگان:www.sms135.ir
( لیست مشتریان نرم افزار های اورانوس )
نام نرم افزار: نرم افزار ارسال پیامک با گوشی ومودم
 
توجه: اسامی انگلیسی هنگام دریافت قفل با پیامک توسط مشتریان ارسال  شده اند  و در واقع نام خریداربصورت فینگلیش است
 نام نرم افزارخریدارتاریخ خرید
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 3573 items in 120 pages
1ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011جانقلی1398/02/19
2ارسال اس ام اس نسخه 2012sasan1397/05/29
3ارسال اس ام اس نسخه 2012rezaei1397/03/02
4ارسال اس ام اس نسخه 2012دوره دوم فرزانگان1396/07/24
5ارسال اس ام اس نسخه 2012یوسف نژاد1396/04/03
6ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011حقیقی1396/03/22
7نرم افزار ارسال اس ام اس - نسخه 2009lahooti1396/03/13
8نرم افزار ارسال اس ام اس - نسخه 2010جوادیان1396/02/26
9ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011فتاحیان1396/02/26
10نرم افزار ارسال اس ام اس - نسخه 2010باقری1396/02/14
11ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011Ebtal_shod_not_sold1395/12/21
12ارسال اس ام اس نسخه 2012 بهره بر1395/11/30
13نرم افزار ارسال اس ام اس - نسخه 2009سالمی1395/11/20
14ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011هدف1395/11/19
15ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011بشارتی1395/09/27
16نرم افزار ارسال اس ام اس - نسخه 2009فرزانه/نظام مهندسی1395/09/18
17ارسال اینترنتی پیامک - نسخه 4علی اسکندری1395/09/02
18نرم افزار ارسال اس ام اس با موبایل - نسخه 2009اداره کل نوسازی مدارس1395/08/24
19ارسال اس ام اس نسخه 2012گردان 1061395/08/06
20نرم افزار ارسال اس ام اس - نسخه 2009علی اکبری1395/07/15
21نرم افزار ارسال اس ام اس با موبایل - نسخه 2009پهلوانیفر1395/06/15
22نرم افزار ارسال اس ام اس با موبایل - نسخه 2009عاشقان مهدی(عج)1395/06/05
23ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011ایده ال سیستم1395/05/11
24نرم افزار ارسال اس ام اس با موبایل - نسخه 2009موحدی1395/04/26
25ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011شاکر1395/02/21
26ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011rezvani1395/02/18
27نرم افزار ارسال اس ام اس با موبایل - نسخه 2009شرکت کوثر زرین1395/02/15
28نرم افزار ارسال اس ام اس - نسخه 2009موحدنیا1395/02/13
29نرم افزار ارسال اس ام اس با موبایل - نسخه 2009گودرزی1395/01/25
30ارسال اس ام اس - نسخه 2010 - ویرایش 2011رحمانی1394/12/20