( لیست مشتریان نرم افزار های کامیشا )
 
مشتریان زیر نرم افزار  صندوق قرض الحسنه   کامیشا را انتخاب کرده اند.

تاکسیرانی ها و تعاونی ها (10)مراکز درمانی و بنیاد ها (9)دانشگاه ها و دانشکده ها (24)سازمان های دولتی (56)شرکت های خصوصی (75)صندوق خانوادگی (1126)صندوق طلاب و مدارس علمیه (23)صندوق قرض الحسنه مساجد (33)صندوق قرض الحسنه هیئات مذهبی (26)صندوق موسسات (93)
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018