( لیست مشتریان نرم افزار های کامیشا )
 
مشتریان زیر نرم افزار  دبیرخانه و بایگانی   کامیشا را انتخاب کرده اند.

دفاتر اسناد رسمی (2)بانک ها (10)آژانس مسافرتی (1)اتحادیه ها و اصناف (12)اداره جات دولتی (23)بانک ها (10)بیمه های خصوصی و دولتی (10)تعاونی ها (13)حوزه ها و دفاتر مذهبی (9)خبرگزاری ها و بسیج (5)دفتر پیشخوان (6)دفتر ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس (5)رستوران ها و مجتمع های توریستی (3)سازمان ها و وزارتخانه ها (47)شرکتهای خصوصی (355)شهرداری ها (12)فروشگاه ها ، مجتمع ها و مراکز درمانی (9)مدارس و دانشگاه ها (17)موسسات خصوصی (496)موسسات مذهبی و خیریه (21)نمایندگی خودرو (3)
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018