( لیست مشتریان نرم افزار های کامیشا )
 
مشتریان زیر نرم افزار  چاپ روی چک   کامیشا را انتخاب کرده اند.

اداره جات (55)بانک های دولتی و خصوصی (27)بسیج ، هیئات و اماکن مذهبی (8)بیمه ها و تعاونی ها (39)حوزه ها ، دانشگاه ها و دانشکد ه ها (27)سازمان (39)شخصی (1745)شرکت (799)فروشگاه (61)مجمع امور صنفی و اتحادیه ها (8)مراکز آموزشی و درمانی (48)مشاغل آزاد (33)موسسات و مراکز فرهنگی (33)نمایندگی خودرو (22)نهاد رهبری (2)هتل ها و رستوران ها (22)کتابخانه (1)
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018