نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا

 ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚ قرض الحسنه


نرم افزار حسابداری رایگان بدون محدودیت,نرم افزار حسابداری بدون محدودیت رایگان,نرم افزار حسابداری بدون محدودیت رایگان کامیشا مناسب برای فروشگاه ها - اصناف - تولیدی ها - شرکت ها - مشاغل آزاد و...

هم اکنون تعداد زیادی از فروشگاه ها,اصناف,تولیدی ها,شرکت ها,مشاغل آزاد و ... در حال استفاده از حسابداری بدون محدودیت کامیشا هستند.
نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا در طول چندین سال توانست چندین هزار مشتریان را در سراسر کشور جذب کند.
از نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا براحتی می توان یعنوان نرم افزار حسابداری بدون محدودیت برای مدیریت بسیار راحت و قدرتمند امور مالی,فروش,خرید,بانک وچک,تولید و ... استفاده کرد.
و همچنین بعنوان نرم افزار حسابداری بدون محدودیت شرکت ها و اصناف و نیز به عنوان نرم افزار حسابداری بدون محدودیت شخصی می توان از آن استفاده کرد.
مهمترین ویژگی نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا کاربر پسند بودن به معنای واقعی و گزارشات متنوع و نامحدود در منو های مختلف نرم افزار حسابداری بدون محدودیت می باشد. برای کار با برنامه حسابداری بدون محدودیت کامیشا نیاز به دانش ابتدایی کامپیوتر هستید و مابقی کارها را نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا با قدرت هرچه تمام تر بطور اتوماتیک و خودکار برای شما انجام می دهد.
از مهمترین ویژگی های نرم افزار رایگان حسابداری بدون محدودیت به محیط بسیار روان و کاربرپسند می توان اشاره کرد که کاربر بعد از ساعت ها کار با نرم افزار حسابداری بدون محدودیت می تواند یازدهی خود را در حد مطلوبی حفظ کند.


 

امکانات نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا در یک نگاهنرم افزار حسابداری بدون محدودیت


           

قرض الحسنه کامیشا

محیط کاربری آسان,
ساعت ها فیلم آموزشی


حسابداری بدون محدودیت کامیشا

انبار و کالا,
صندوق , بانک و چک

 

حسابداری بدون محدودیت کامیشا

تعریف مشتری,
  کارمندان,فیش حقوقی

 

حسابداری بدون محدودیت کامیشا

انواع فاکتورها,
تولید فرموله کالا


حسابداری بدون محدودیت کامیشا

طراحی گزارش دلخواه ,
دهها گزارش متنوع

 

حسابداری بدون محدودیت کامیشا

افزونه و ارتقاء   

برخی از ویژگی های برتر نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا

1 - تعریف انبار و افزودن کالا به آن در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
2 - چاپ لیست کالاها  و انبار ها در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
3- تعریف مشتریان و چاپ لیست آنها در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
4- دریافت نقدی / پرداخت نقدی و چاپ رسید در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
5- فاکتور خرید / فاکتور فروش / برگشت از خرید /  برگشت از فروش / فاکتور سفارش خرید / پیش فاکتور و فاکتور خدمات در برنامه حسابداری بدون محدودیت کامیشا
6- گزارش کارکرد حساب مشتریان / گزارش کارکرد همه مشتریان طبق کد معین در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
6- دفتر یادآوری - قرار ملاقات ها -چاپ روی پاکت نامه - دفتر تلفن در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
9- تغییر دادن توضیحات انتهای فاکتور در چاپ در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
10 - گزارش موجودی کالاها و تعیین نوع نمایش کالاها در آن در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
11- تعریف صندوق و موجودی اولیه برای صندوق در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
12- جستجوی کالا و مشتریان در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
13- تعیین وضعیت بدهکاری و بستانکاری مشتری همراه با مبلغ آن در تعریف مشتریان در برنامه حسابداری بدون محدودیت کامیشا
14 - دریافت چک از مشتریان / پرداخت چک های شخصی به مشتریان در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
15- تخفیف درصدی هر کالا در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
16- تعیین نوع چاپی فاکتور در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
17- دریافت چک در فاکتور فروش / فاکتور خدمات در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
18- چاپ لیست فاکتور های خرید - فروش و .... در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
19- گزارش چک ها - 3 گزارش ( دریافتی - پرداختی - همه ) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
20- گزارش انبار- 2 گزارش ( لیست انبار - لیست کالاهای انبار ) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
21- تعیین آرم  شرکت برای چاپ در قسمت بالای گزارشات در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
22- چاپ بارکد کالاها (4 ستونی و 5 ستونی ) هم در تعریف کالاها و هم در فاکتورهای خرید و فروش در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
23- پرداخت چک های شخصی  / پرداخت چک های مشتریان در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
24- پرداخت هزینه ها همراه با چاپ در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
25- تعریف بانک و چاپ لیست بانک ها / تعریف دسته چک در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
26- تعیین وضعیت چک های شخصی (پاس شد, در جریان وصول ) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
27- تغیر رنگ موجودی کالاها با موجودی منفی در فاکتور سریع در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
28- هشدار کمبود موجودی در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
29- فاکتور سریع در صدوره فاکتور های (خرید و فروش و برگشت از خرید و فروش) / چاپ مستقیم بدون پیش نمایش در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
30- گزارش ریز کارکرد حساب مشتریان در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
31- گزارش صندوق ها - 2 گزارش ( کارکرد هر صندوق -کارکرد صندوقها طبق کد معین ) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
32- برداشت نقدی از بانک / واریز نقدی به بانک / به حساب گذاشتن چک مشتریان در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
33- تعیین وضعیت چک های به حساب گذاشته شده (پاس شد, برگشت خورد یا در جریان وصول)/هشدار موعد چک ها در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
34-  تنظیمات نام کالا در فاکتور سریع / هشدار تکراری بودن کالا در فاکتور در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
35- امکان جستجو طبق کد و سریال ( سازگاری با بارکدخوان) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
36- محاسبه خودکار آخرین قیمت خرید و فروش به مشتری در فاکتور سریع در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
37- چاپ طلب از قبل در فاکتور در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
38- گزارش لیست بانک ها / گزارش لیست همه بانک ها طبق کد معین در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
39- گزارش کلی وضعیت حساب مشتریان ( بدهکار - بستانکار - تسویه ) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
40 - گزارش روزانه (  فاکتورهای فروش روزانه ) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
41 - گزارش کارت انبار / کارت حسابداری بدون محدودیت انبار در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
42- سیستم قدرتمند گزارش ساز - تنظیمات گزارش انتخابی و افزودن گزارش جدید در بخش گزارشات نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
43- بخش کارمندان (شامل:  ثبت اطلاعات کارمندان - اضافه کاری - کم کاری - پرداختی ها و ... و چاپ فیش حقوقی کارمندان ) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
44- دریافت حواله های بانکی و چاپ رسید حواله بانکی در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
45- برگشت زدن چک های مشتریان / گزارش کارکرد بانک ها به تفکیک بانک در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
46- گزارش موجودی عددی کالاها و جاپ لیست آن ( جدید ) در حسابداری بدون محدودیت کامیشا
47-  موجودی ریالی کالاها در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
48- گزارش سود وزیان در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
49- گزارش ترازنامه آزمایشی  / گزارش ترازنامه در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
50- گزارش سرمایه اول دوره / گزارش موجودی اول دوره کالاها در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
51- گزارش تخفیفات - 2گزارش ( تخفیف های داده شده به مشتری - تخفیفات گرفته شده از مشتری) در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
52- گزارش معین طبق کدهای کل و معین 16 گزارش جامع در نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا
53- سطح دسترسی کاربران / اجرای برنامه بصورت نوار ابزار / در برنامه حسابداری بدون محدودیت کامیشا
54- نصب برنامه در محیط شبکه در حسابداری بدون محدودیت کامیشا
55- تولید کالا بصورت دستی  / تولید کالا از طریق فرمول تولید در حسابداری بدون محدودیت کامیشا
56- اجرای برنامه در ویندوز 8.1 , ویندوز 10 در حسابداری بدون محدودیت کامیشا
57- دریافت اطلاعات از نسخه های 2009 و 4- و5 و6 و قدیمی کامیشا در حسابداری بدون محدودیت کامیشا
  و...
و صدها امکان دیگر که در دموی حسابداری بدون محدودیت کامیشا می توانید ملاحظه نمایید...

آشنایی بیشتر با حسابداری بدون محدودیت کامیشا


مقایسه سطوح

امکانات و قیمت حسابداری بدون محدودیت 2019


ليست افزونه ها

تغییرات حسابداری بدون محدودیت 2019

  دموی نرم افزار حسابداری بدون محدودیت

دموی نرم افزار
حسابداری بدون محدودیت کامیشا

  حسابداری بدون محدودیت کامیشا

دانلود نسخه رایگان
حسابداری بدون محدودیت کامیشا

  کاتالوگ حسابداری بدون محدودیت

تصاویر داخلی
حسابداری بدون محدودیت کامیشا

 
قوانین پشتیبانی

قوانین پشتیبانی
برنامه حسابداری بدون محدودیت
 

       
 


نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا

نسخه 2019 در 3 سطح مختلف

شما کدام سطح را می خواهید؟
نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا نسخه 2019 در 3 سطح متنوع ( پایه , متوسط , پیشرفته ) تولید شده است که مناسب برای طیف های مختلف مشتریان می باشد.
دانلود رایگان نرم افزار حسابداری بدون محدودیت کامیشا, دانلود رایگان برنامه حسابداری بدون محدودیت, برنامه حسابداری بدون محدودیت, نرم افزار حسابداری بدون محدودیت
 
پایه

حسابداری

نسخه 2019

10,000,000 تومان

توضيحات

متوسط

حسابداری کامیشا

نسخه 2019

20,000,000 تومان

توضيحات

پيشرفته

حسابداری

نسخه 2019

25,000,000 تومان
 

توضيحات
نر م افزار فوق به دلیل توقف تولید ,فروش و پشتیبانی ندارد.
 
 سوالات متداول دانلود رایگان برنامه حسابداری بدون محدودیت کامیشا
شما می توانید به راحتی و بدون پرداخت هزینه اولیه نسخه رایگان حسابداری بدون محدودیت کامیشا را دانلود و نصب کنید و سپس مشغول به استفاده از نسخه رایگان حسابداری بدون محدودیت کامیشا شوید . از مهمترین ویژگی برنامه حسابداری بدون محدودیت رایگان این است که شما بابت استفاده از حسابداری بدون محدودیت رایگان هزینه ای پرداخت نمی کنید.
نسخه رایگان برنامه حسابداری بدون محدودیت در واقع سطح پیشرفته حسابداری بدون محدودیت کامیشا و شامل تمام امکانات می باشد. فقط محدودیت ثبت سند دارد که میزان آن بعد از نصب داخل برنامه نوشته شده است.
نسخه رایگان و نسخه آزمایشی محدودیت ثبت سند دارد و فقط جهت تست و بررسی نرم افزار قبل از خرید می باشد. درصورتیکه از عملکرد برنامه رضایت داشتید می توانید نسخه اصلی را خریداری کنید.

  
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018