لیست مشتریان ما


صندوق قرض الحسنه
 
دبیرخانه و بایگانی

چاپ چک
مشتریان نرم افزار صندوق قرض الحسنه
   مشتریان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی
   مشتریان نرم افزار چاپ روی چک
 
ارسال پیامک با مودم
   کتابخانه و کتابداری
 
مشتریان نرم افزار ارسال پیامک
  مشتریان نرم افزار کتابخانه و کتابداری
  مشتریان برنامه حسابداری
 


مفتخریم تا کنون بیش از 25,000 مشتری را در ایران و سایر کشورها جذب نموده ایم و بیش از 70,000 کاربر از نرم افزار های کامیشا استفاده نموده اند.

مشتریان ما
مشتریان ما
مشتریان ما

مشتریان ما
مشتریان ما
مشتریان ما

 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018