نرم افزار صندوق رایگان کامیشا

صندوق قرض الحسنه 
شما کدام سطح را می خواهید؟
نرم افزار صندوق قرض الحسنه کامیشا نسخه 2019 در 5 سطح متنوع ( پایه , متوسط , پیشرفته , حرفه ای ,سازمانی ) تولید شده است که مناسب برای طیف های مختلف مشتریان می باشد.شما با خرید هر سطح از صندوق کامیشا  و درصورتیکه امکانات بیشتری مورد نیاز تان بود میتوانید با پرداخت مابه التفاوت،  نرم افزار صندوق کامیشا خود را به سطوح بالاتر ارتقاء دهید و نیازی به خرید مجدد و پک کامل نرم افزار صندوق ندارید.

پایه

نرم افزار صندوق

نسخه 2019

10/000/000 تومان

توضیحات

متوسط

نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نسخه 2019

15/000/000 تومان

توضیحات


پیشرفته

نرم افزار قرض الحسنه

نسخه 2019

20/000/000 تومان

توضیحات

حرفه ای

صندوق قرض الحسنه

نسخه 2019

25/000/000 تومان

توضیحات

سازمانی

نرم افزار صندوق

نسخه 2019

30/000/000 تومان

توضیحات 

نر م افزار فوق به دلیل توقف تولید ,فروش و پشتیبانی ندارد.
 


دانلود نسخه آزمایشی

امکانات 5 سطح مختلف صندوق قرض الحسنه نسخه 2019

  امکانات
 پايه 
متوسط
پيشرفته
حرفه اي
 سازماني
- پشتیبانی رایگان بصورت آنلاین از تاریخ خرید (شرایط پشتیبانی) دو ماه پشتیبانی اولیه رایگان/فیلم آموزشی 
- امکان دانلود و  اجرای نسخه رایگان دانلود نسخه رایگان 
 - فیلم معرفی امکانات برنامه دانلود فیلم دمو
1 بسيار کاربر پسند همراه با چندین ساعت فيلم آموزشي در بخش هاي مختلف

 2 ارتقا هر سطح به سطح بالاتر به صورت کامل با پرداخت هزينه مابه التفاوت          
 3 دارای یک عدد قفل سخت افزاری و لینک دانلود نصب اتوماتیک          
4 قابل نصب در ويندوز هاي XP  - Vista -ویندوز 7 -  ويندوز 8.1 - ویندور 10

5
پشتيبان گيري به صورت دستي بر روي هارد ديسک، فلش و …

6 امکان افتتاح حساب مشتريان در هر گروه پیش فرض

7
حداکثر تعداد مشتري قابل تعريف براي صندوق
نا محدود
8 امکان تنظيمات هشدارها در هنگام ثبت اطلاعات اعضا

9 امکان واريز و برداشت از حساب مشتريان

10
هشدار هنگام برداشت بيشتر از موجودي حساب مشتري

11 چاپ ليست واريز و برداشت هاي نقدي بر اساس تاريخ

12 ثبت تقاضاي وام

13
ثبت اطلاعات وام از قبيل مبلغ، تعداد اقساط، مبلغ قسط و ...

14
تعيين نوع وام ( وام قرض الحسنه, وام ازدواج و ...)

15
امکان اصلاح و حذف اطلاعات وام پرداختي

16
ثبت اقساط دريافتي از مشتريان

17
چاپ ليست اقساط دريافتي هر مشتري

18 دفتر کل واريز و برداشت همه مشتريان (نقد-چک-وام)

19 گزارش واريز نقدي به حساب مشتري

20
گزارش برداشت نقدي از حساب مشتري
 21 گزارش کلي موجودي مشتري ها          
22
گزارش وام به حساب مشتري

23
دفتر کل اقساط دريافتي از مشتريان

24
گزارش کلي کارکرد موسسه (ترازنامه)

25 
امکان چاپ گزارش کارکرد حساب مشتري (صورتحساب مشتري)
26
تنظيمات هشدار کمبود موجودي

 27 رفع اختلاف حساب ها ( مغايرت گيري ), در صورت تبدیل اطلاعات از نسخه های قدیمی          
28 امکان نصب برنامه در محيط شبکه (نیاز به خرید قفل اضافی به تعداد هر سیستم) و تبديل برنامه به حالت نوار ابزار          
29 چاپ کارت تبليغاتي / چاپ روي پاکت نامه

30  امکان جستجوي اعضا بر اساس آيتم هاي مختلف و چاپ ليست آنها
31 فرم جستجو و چاپ ليست مشتريان          
32
قابليت تغيير کدهاي پيش فرض براي هنگام افتتاح حساب

33
امکان ثبت عکس,امضا,مهر و ضميمه براي هر مشتري ...

34 امکان چاپ دفترچه پس انداز مشتريان

35 امکان تعريف سريال برگه دلخواه در چاپ دفترچه پس انداز  و چاپ داخل جلد دفترچه حساب          
36
اضافه کردن صندوق جديد به برنامه (به غير از صندوق پيش فرض)

37  گزارش کارکرد صندوق هاي برنامه          
38 گزارش تعداد اسناد صادر شده صندوق          
 39 گزارش جمع ريالي اسناد صادره صندوق          
40
چاپ اطلاعات وام هاي پرداختي به مشتري
41
قابليت چاپ تقاضا نامه وام بصورت ساده
42
امکان جستجوي تقاضاي وام

43
امکان ثبت اطلاعات ضامن براي هر وام

44
چاپ دفترچه اقساط

45 چاپ داخل جلد دفترچه اقساط و چاپ کارتکس اقساط وام          
46
فرم تعهد پرداخت اقساط

47
گزارش جامع و کلي وام ها و اقساط داده شده صندوق( واقعا عالي و کاربردي)
48
گزارش ليست اقساط دريافتي به تفکيک مشتريان
49
امکان تعريف گروه و نوع حساب مشتري و چاپ ليست گروه ها
50 امکانات بيشتر مثل چاپ ضميمه ها ,اسکن و اجرا در وبندوز و ... در بخش ضميمه ها

51
امکان تعيين موجودي اوليه صندوق

52
چاپ رسيد پرداختي و دريافتي در بخش هاي مختلف

53
امکان مشاهده گزارش کارکرد حساب مشتري هنگام تقاضاي وام

54 امکان تغيير کد پيش فرض وام هنگام پرداخت آن

55
امکان محاسبه خودکار سررسيد اولين قسط در پرداخت وام

56
چاپ اطلاعات وام وضامنين بصورت عمودي

57  چاپ اطلاعات وام وضامنين بصورت افقي          
58
امکان تغيير مبلغ قسط هنگام دريافت آن

59
تغيير وضعيت تقاضاي وام ها

60
ثبت هزينه ها و چاپ ليست آنها

61  امکان افزودن گروه جديد به هزينه ها و چاپ ليست آنها          
62  ثبت درآمد ها و چاپ ليست آنها          
63  امکان افزودن گروه جديد به درآمد ها و چاپ ليست آنها          
64
دريافت اطلاعات مشتريان از ساير برنامه ها

65
امکان تعيين وضعيت حساب مشتريان مانند باز، بسته و ...

66
تعريف بانک و موجودي اول دوره و چاپ ليست بانک ها

67 دريافت چک از مشتري بابت واريز به حساب و چاپ ليست آن

68 ليست چک ها ي دريافتي از مشتري بر اساس سررسيد          
69
واريز نقدي به بانک

70 برداشت نقدي از بانک

71 گزارش کارکرد بانک ها و چاپ ليست آن          
72
امکان چاپ تقاضاي وام پيشرفته

73
تسويه وام ها و بستن پرونده وام ها

74
گزارش قدرتمند و بسیار کاربردی اقساط معوقه وام ها و میزان تاخیر آنها

75
جابجايي اعضا بين گروه ها

76
ثبت مشخصات کارمندان،اضافه کاري،کم کاري،کسورات و چاپ فيش حقوقي

77
امکان چاپ سند حسابداري در بخش هاي مختلف

78
پرداخت چک خودمان به مشتري بابت برداشت از حساب و چاپ ليست آن

79 ليست چک ها ي پرداختي به مشتري بر اساس سررسيد          
80
تعيين مسدودي حساب

81 واريز و برداشت گروهي يا ماهيانه ( یک مبلغ ثابت و یکسان ) با امکان چاپ مبالغ واریز یا برداشت شده

82
امکان محاسبه ميانگين و معدل حساب مشتري

83 امکان چاپ تقاضاي وام حرفه اي

84 سيستم گزارش ساز با امکانات فراوان همراه با طراحي گزارش و ويرايش گزارشات مخلتف

85 امکان تعيين سطح دسترسي براي کاربران

86 گزارش تعهد پرداخت اقساط همراه با ضامن ها

87 26 نمودار از بخش هاي مختلف

88
ليست فعاليت هاي روزانه انجام شده کاربران و وقايع نگار برنامه (جديد و عالي)

89
گزارش تعداد وام هاي پرداختي بر اساس نوع وام

90
گزارش کلي وام ها بر اساس نوع وام

91 گزارش جامع اقساط دريافتي از مشتريان

92 گزارش سود و زيان موسسه (صندوق )


 و ده ها امکانات بي نظير  که بدليل کمبود فضا نوشته نشده است ....
 
دانلود نسخه آزمایشی

ارتقا هر سطح به سطح بالاتر به صورت کامل با پرداخت هزينه مابه التفاوت
ارتقا هر سطح به سطح بالاتر به صورت کامل با پرداخت هزينه مابه التفاوت
 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018