منوی تعریف الگوهای نامه

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی کامیشا
یکی از امکانات منحصر به فرد نرم افزار دبیرخانه و بایگانی کامیشا، سیستم طراحی الگوی نامه میباشد که بدون شک در کمتر نرم افزاری میتوان مشابه آن را یافت.
در این سیستم شما میتوانید هر آیتمی که بخواید در قسمت تایپ نامه اضافه کنید و به عنوان الگو ذخیره کنید.از الگوها در بخش نامه های صادره در قسمت تایپ نامه استفاده میشود.
آیتم هایی که اینجا اضافه میکنید در بخش تایپ نامه مطابق با اطلاعات نامه انتخاب شده به صورت اتوماتیک تغییر میکند و کار تایپ را به راحت ترین شکل ممکن تبدیل میکند
.
آیتم هایی که میتوانیم انتخاب کنیم در عکس زیر قابل مشاهد است


 سیستم طراحی الگوی نامه


 
 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018